Zakres Działań

Główne rejony działań Seatech Engineering Sp. z o.o. to:

 

  • Projektowanie konstrukcji stalowych i aluminiowych (od upłynniania linii nadwozia statku, stosując obliczenia statecznościowe, obliczenia wytrzymałościowe, do dokumentacji klasyfikacyjne i wykonawczej
  • Projektowanie systemów rurowych (schematy i obliczenia, rysunki izometryczne we współpracy z innymi podmiotami)
  • Projektowanie systemów elektroenergetycznych, automatyki i systemów sterowania
  • Projektowanie obiektów budowlanych dedykowanych dla stoczni, portów i przemysłu naftowego na lądzie
  • Nadzór projektowy i wykonawczy
  • Reprezentowanie klienta oraz nadzór nad projektem w imieniu klienta
  • Konsultacje i dostarczanie ekspertyz dla przemysłu stoczniowego
  • Brokerka

 

Dokumentacja projektowa przygotowywana jest przy użyciu programów Nupas-Cadmatic projektowanie 3D, AutoCAD, oprogramowanie Napa i oprogramowania Rhinoceros.